Kære brugere

Aktiviteten stiger i centeret - flere og flere vender tilbage efter nedlukningen.

Dejligt at se jer tilbage.

Overhold venligst vores retningslinier, der også forebygger mulig Coronaspredning.

Læs mere