Kære alle i RIF

Desværre er der nu et smittetilfælde med Covid 19 i gymnastikafdelingen i RIF. Der er taget hånd om at kontakte alle de medlemmer, der kan have været i berøring med den smittede, og holdet, som er et voksenhold for Zumba, er suspenderet de næste to uger. I forløbet har der været kontakt med Corona-hotlinen, der har rådgivet om proceduren i forhold til smittespredning. Øvrige hold i gymnastikafdelingen vil som udgangspunkt ikke blive berørt af denne hændelse.

Alle afdelinger i RIF samt hovedbestyrelsen, hallens bestyrelse og personale er orienteret om tilfældet. Vi må endnu engang minde hinanden om at være ekstra påpasselige og følge anvisningerne for de enkelte idrætter og dermed myndighedernes anbefalinger.

Spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til bestyrelsen.