Kære alle i RIF

Starten på 2021 blev ikke som vi havde håbet, og derfor er både Rolfhallen og RIF fortsat lukket ned for aktiviteter. Det betyder også, at vi hovedbestyrelsen ikke ser det som hverken realistisk eller forsvarligt at afholde generalforsamling i februar måned som vores vedtægter foreskriver det.

Vi bestræber os på at afholde generalforsamlingen så snart restriktionerne tillader det, og det er hovedbestyrelsens opfattelse, at RIF ikke befinder sig i en særlig kritisk situation ved at udskyde generalforsamlingen.

Spørgsmål kan som altid rettes til hovedbestyrelsen.