Fodboldsæsonen 2021

Udendørssæson gælder fra påske til efterårsferien (fri i sommerferien).
Indendørssæson gælder fra efterårsferien til påske.

Holdnavn Udendørssæson  Indendørssæsen 
Bold & Bevægelse 600 kr.  300 kr.1 
U6  600 kr.  300 kr. 
U10 475 kr. * 2  475 kr.
Old Boys  525 kr. * 2  300 kr. 
Fællesskab FC  600 kr.  300 kr. 
Hockey  900   

1 Holdets oprettes kun, hvis der er opbakning fra trænere og medlemmer.