Mens gymnastikken fortsat er sat på pause, så fikses der en del i Rolfhallen.

Gymnastikafdelingen har via midler fra DIF og DGI’s foreningspulje fået mulighed for at udskifte indgangsdøren til gymnastiksalen til en ny og højere model. Det betyder, at alle redskaber nu kan komme ind/ud af lokalet uden at de skraber imod døroverlæggeren.

Vi takker for donationen fra DIF og DGI’s foreningspulje, og det gode samarbejde med Rolfhallen, der styrker rammerne for et værdifuldt fællesskab i RIF Gymnastik, når vi kommer på den anden side af Corona pandemien.

Kære alle i RIF

Desværre er der nu et smittetilfælde med Covid 19 i gymnastikafdelingen i RIF. Der er taget hånd om at kontakte alle de medlemmer, der kan have været i berøring med den smittede, og holdet, som er et voksenhold for Zumba, er suspenderet de næste to uger. I forløbet har der været kontakt med Corona-hotlinen, der har rådgivet om proceduren i forhold til smittespredning. Øvrige hold i gymnastikafdelingen vil som udgangspunkt ikke blive berørt af denne hændelse.

Alle afdelinger i RIF samt hovedbestyrelsen, hallens bestyrelse og personale er orienteret om tilfældet. Vi må endnu engang minde hinanden om at være ekstra påpasselige og følge anvisningerne for de enkelte idrætter og dermed myndighedernes anbefalinger.

Spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til bestyrelsen.

Der er så meget vi ikke har prøvet før!

På grund af Corona har det i år været nødvendigt at sætte lavere deltagerbegrænsning på holdene end de tidligere år.

Det betyder, at vi allerede forud for sæsonstart har fuldt hold på 2020/2021 FRÆS FOR ROLLINGER – PIGER OG DRENGE 2 – 4 ÅR.

Endnu er der stadig plads på holdet 2020/2021 KRIBLE KRABLE – PIGER OG DRENGE 10 MDR. - 3 ÅR med Gitte Jensen, der er ergoterapeut, og har mange års erfaring inden for børnegymnastik. Til dagligt slår Gitte sine folder hos GJ Motorik.

Så er program for gymnastik sæson 2020-2021 klar.

Læs særskildt program med beskrivelse af holdene.

Læs retningslinjer: Covid19-tiltag

Vi holder fortsat vejret....og venter!

Gymnastikudvalget har sommeren over ventet i spænding på en ny udmelding fra Sundhedsstyrelsen omkring retningslinjer for Corona i kombination med idrætslivet.
En sådan var forventet den 8. august 2020, men udeblev.

Desværre viser det sig nu, at forhandlingerne i regeringen først starter i den kommende uge!

Derfor forholder vi os fortsat til de nuværende retningslinjer, der især på børnegymnastiksområdet er ret restriktive!

MEN DET BETYDER IKKE, AT VI IKKE ER KLAR!!!! For det er vi....

Programmer ligger parat, men endelige tidspunkter kan først offentliggøres, når vi kender de nye krav til eksempelvis afspritning.

Det er vores ønske at udbyde følgende hold i sæsonen 2020-2021:

Fræs for rollinger (2-4 år) - mandag
Zumba Gold - mandag
Krible Krable (10 mrd til 3 år) - tirsdag
Krudtugler (4-7 år) - tirsdag
QiGong - tirsdag
QiGong med meditation - tirsdag
0. til 3. kl (tidl. græshopper/springlopper) onsdag eller torsdag
Zumba Fitness - onsdag
Cirkeltræning - torsdag

Det endelige program vil blive offentliggjort på facebook og RIF’s hjemmeside så snart det er muligt.

Sæsonen starter i uge 36

Vi håber fra Gymnastikudvalgets side, at I med denne lille information sætter kryds i kalenderen, så vi ses til en ny, svedig og Coronasikker sæson i RIF Gymnastik