Kære medlemmer i RIF

Med den nuværende genåbning af de udendørs idrætsaktiviteter, er Corona pandemien langsomt ved at slippe sit tag i foreningslivet. Det er vort håb, at vi over de kommende måneder vil kunne genåbne også de indendørs aktiviteter.

Planlægningen er i gang, og vi vil gøre hvad vi kan for, at I som medlemmer hurtigst muligt kan komme i gang igen. Der er et stort ønske fra alle afdelinger i Rolfsted Idrætsforening om, at genskabe det værdifulde foreningsliv, som betyder så meget for så mange.

Derfor er det blevet besluttet, at alle medlemmer, der via et kontingent har været tilknyttet en aktivitet i perioden 18. december 2020 til dags dato, og dermed ikke har fået fuldt udbytte af det indbetalte kontingent, vil få udstedt et "Corona-værdibevis" på 50% af den oprindelige kontingentbetalingspris.

  • Corona-værdibeviset er personligt.
  • Det forefindes elektronisk i foreningens betalingssystem Conventus, og vil automatisk kunne benyttes til betaling ved deltagelse i aktiviteter i alle Rolfsted Idrætsforenings afdelinger.
  • Værdien af beviset kan ikke benyttes til betaling af hold/aktivitet, der koster mindre end bevisets værdi.
  • Værdibeviset skal indløses senest 31. december 2021.
  • Ønsker du ikke at benytte værdibeviset, og i stedet lade beløbet tilfalde Rolfsted Idrætsforening, så skal du ikke foretage dig yderligere.
  • Værdibeviset kan ikke konverteres til kontant udbetaling.

Spørgsmål kan stilles til Iben Bech på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 60742414

Vi håber, at I som medlemmer vil tage vel imod denne håndsrækning, og dermed fortsætte jeres idrætsaktiviteter i Rolfsted Idrætsforening.

HUSK: Vi har brug for hinanden, når det ikke længere er en nødvendighed at være hver for sig!

Vi glæder os til igen at tage imod jer.

Med venlig hilsen

Rolfsted Idrætsforening

Kære alle i RIF
Med de nye restriktioner der træder i kraft onsdag d. 16-12 kl. 16 er RIF ved at lukke ned for at gå på juleferie, og for samle kræfter til at kunne starte op igen i 2021. Al indendørs idræt skal stoppe og dermed er aktiviteterne i RIF mere eller mindre også bragt til ophør. Vi håber meget på at dette tiltag vil medføre at smittespredningen kan slås ned så vi kan komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag i 2021.

Tak til alle der har deltaget i aktiviteterne - og tak til alle dem, der har gjort det muligt at afholde aktiviteterne. Vi glæder os til at se jer igen i 2021!

God jul og godt nytår - bestyrelsen i RIF.

Kære alle i RIF

Så er der endnu engang kommet nye retningslinjer i forhold til at forebygge smittespredningen af Covid-19, og de får betydning for aktivitetsniveauet i RIF i den kommende tid.

De nye restriktioner der iværksættes i morgen rammer RIF da vi både har medlemmer og instruktører/trænere med bopæl i Odense Kommune. Desværre er Odense Kommune en af de 38 kommuner, der er underlagt skærpede restriktioner til og med den 3-1-2021.

Ifølge de nye retningslinjer kan borgere fra en af de 38 kommuner med skærpede restriktioner ikke udøve aktiviteter eller stå for at afvikle aktiviteter i øvrige kommuner.

Derfor bliver vi nødt til at bede vores frivillige og vores medlemmer med bopæl i Odense Kommune om at indstille deres aktivitet i RIF indtil vi når frem til den 3-1-2021.

Det er på mange måder en underlig situation, at bede både medlemmer og frivillige om at blive væk fra det fællesskab, de aktivt har valgt at være en del af, eller at stå i spidsen for, fordi deres bopæl ligger på den forkerte side af en kommunegrænse, men situationen er ekstraordinær, og vi må alle gøre hvad vi kan for at få brudt smittespredningen.

Vi håber, at dette tiltag kan være med til at knække kurven, og at I som frivillige og medlemmer i RIF vil være med til at bakke op om initiativet så vi kan komme tilbage til et normalniveau så hurtigt som muligt.

Spørgsmål kan som altid rettes til hovedbestyrelsen.

Kære alle i RIF

På baggrund af den seneste melding om Covid 19 restriktionerne har RIF i samråd med Rolfhallen aftalt et nyt sæt færdselsregler for den kommende periode.
De nye regler for brug af hallen indebærer at der vil være forsk. indgange til de forskellige aktiviteter for på den måde at begrænse berørings - og kontaktflader - og for at undgå at for mange forsk. personer mødes med hinanden. Reglerne bliver formidlet via de respektive afdelinger så vi på den måde for en direkte kommunikation til alle det måtte vedrøre.

Vi ved at der kan være meget at forholde sig til, og derfor vil der blive skiltet på dørene på hallen om hvilke aktiviteter, der kan lukkes ud og ind af den pågældende dør, og så håber vi, at vi på den måde får skabt en sikker og tryg færdselskultur, der medfører at vi kan holde rigtig meget i gang på samme tid som det er forsvarligt og forståeligt. Omklædningsrummene vil blive blændet af og der vil være krav om mundbind til og fra aktiviteter.

Det er glædeligt, at rigtigt meget stadig kan lade sig gøre idet børn og unge indtil 21 år er undtaget, men færdselsreglerne i Rolfhallen gælder alle, så vi har en fælles ramme som alle forholder sig til. I denne tid skal vi hjælpe hinanden med at holde fokus på at holde foreningen og hallen i gang - og det håber vi at alle er indforstået med.

Skulle der være spørgsmål i forhold til de nye færdselsregler kan du kontakte halinspektør Per Rasmussen eller Jesper Larsson fra hovedbestyrelsen i RIF.

Hovedbestyrelsen

Kære alle i RIF

Indenfor den kommende uge vil der være ”heltepakker” på vej til alle udvalg, instruktører og trænere i vores forening.

Vi står i en underlig foreningstid, fordi Covid 19 har vendt og op ned på den hverdag vi kender så godt, og derfor har vi brug for at holde sammen og holde fast på alt det vi kan for at bevare det som kendetegner vores forening – glade og dedikerede frivillige, der er omgivet af lige så glade og forventningsfulde medlemmer.

Tiden er moden til at vi fejrer hinandens store og små succeser, og at holde RIF kørende i modvind med alle de gode aktiviteter, der er for store og for små, er en succeshistorie i sig selv.

Derfor synes vi i hovedbestyrelsen at vi vil udnævne alle instruktører, trænere og ledere til foreningshelte – alle dem der står i forreste række i hverdagen, nu hvor meget er blevet mere udfordrende og anderledes.

Heltepakken er et mentalt skulderklap som vi håber I vil tage godt imod; den er sammensat af sponsorater fra vores lokale Fakta og Brugs som bakker op om initiativet fordi de også har mærket hvordan Covid 19 har forandret meget hos dem.

Når heltepakken lander hos dig er der kun en ting at gøre – nyd den, og se det som et mentalt skulderklap som er velfortjent!

Hovedbestyrelsen.