Kære alle i RIF
Med de nye restriktioner der træder i kraft onsdag d. 16-12 kl. 16 er RIF ved at lukke ned for at gå på juleferie, og for samle kræfter til at kunne starte op igen i 2021. Al indendørs idræt skal stoppe og dermed er aktiviteterne i RIF mere eller mindre også bragt til ophør. Vi håber meget på at dette tiltag vil medføre at smittespredningen kan slås ned så vi kan komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag i 2021.

Tak til alle der har deltaget i aktiviteterne - og tak til alle dem, der har gjort det muligt at afholde aktiviteterne. Vi glæder os til at se jer igen i 2021!

God jul og godt nytår - bestyrelsen i RIF.

Kære alle i RIF

Så er der endnu engang kommet nye retningslinjer i forhold til at forebygge smittespredningen af Covid-19, og de får betydning for aktivitetsniveauet i RIF i den kommende tid.

De nye restriktioner der iværksættes i morgen rammer RIF da vi både har medlemmer og instruktører/trænere med bopæl i Odense Kommune. Desværre er Odense Kommune en af de 38 kommuner, der er underlagt skærpede restriktioner til og med den 3-1-2021.

Ifølge de nye retningslinjer kan borgere fra en af de 38 kommuner med skærpede restriktioner ikke udøve aktiviteter eller stå for at afvikle aktiviteter i øvrige kommuner.

Derfor bliver vi nødt til at bede vores frivillige og vores medlemmer med bopæl i Odense Kommune om at indstille deres aktivitet i RIF indtil vi når frem til den 3-1-2021.

Det er på mange måder en underlig situation, at bede både medlemmer og frivillige om at blive væk fra det fællesskab, de aktivt har valgt at være en del af, eller at stå i spidsen for, fordi deres bopæl ligger på den forkerte side af en kommunegrænse, men situationen er ekstraordinær, og vi må alle gøre hvad vi kan for at få brudt smittespredningen.

Vi håber, at dette tiltag kan være med til at knække kurven, og at I som frivillige og medlemmer i RIF vil være med til at bakke op om initiativet så vi kan komme tilbage til et normalniveau så hurtigt som muligt.

Spørgsmål kan som altid rettes til hovedbestyrelsen.

Kære alle i RIF

På baggrund af den seneste melding om Covid 19 restriktionerne har RIF i samråd med Rolfhallen aftalt et nyt sæt færdselsregler for den kommende periode.
De nye regler for brug af hallen indebærer at der vil være forsk. indgange til de forskellige aktiviteter for på den måde at begrænse berørings - og kontaktflader - og for at undgå at for mange forsk. personer mødes med hinanden. Reglerne bliver formidlet via de respektive afdelinger så vi på den måde for en direkte kommunikation til alle det måtte vedrøre.

Vi ved at der kan være meget at forholde sig til, og derfor vil der blive skiltet på dørene på hallen om hvilke aktiviteter, der kan lukkes ud og ind af den pågældende dør, og så håber vi, at vi på den måde får skabt en sikker og tryg færdselskultur, der medfører at vi kan holde rigtig meget i gang på samme tid som det er forsvarligt og forståeligt. Omklædningsrummene vil blive blændet af og der vil være krav om mundbind til og fra aktiviteter.

Det er glædeligt, at rigtigt meget stadig kan lade sig gøre idet børn og unge indtil 21 år er undtaget, men færdselsreglerne i Rolfhallen gælder alle, så vi har en fælles ramme som alle forholder sig til. I denne tid skal vi hjælpe hinanden med at holde fokus på at holde foreningen og hallen i gang - og det håber vi at alle er indforstået med.

Skulle der være spørgsmål i forhold til de nye færdselsregler kan du kontakte halinspektør Per Rasmussen eller Jesper Larsson fra hovedbestyrelsen i RIF.

Hovedbestyrelsen

Kære alle i RIF

Indenfor den kommende uge vil der være ”heltepakker” på vej til alle udvalg, instruktører og trænere i vores forening.

Vi står i en underlig foreningstid, fordi Covid 19 har vendt og op ned på den hverdag vi kender så godt, og derfor har vi brug for at holde sammen og holde fast på alt det vi kan for at bevare det som kendetegner vores forening – glade og dedikerede frivillige, der er omgivet af lige så glade og forventningsfulde medlemmer.

Tiden er moden til at vi fejrer hinandens store og små succeser, og at holde RIF kørende i modvind med alle de gode aktiviteter, der er for store og for små, er en succeshistorie i sig selv.

Derfor synes vi i hovedbestyrelsen at vi vil udnævne alle instruktører, trænere og ledere til foreningshelte – alle dem der står i forreste række i hverdagen, nu hvor meget er blevet mere udfordrende og anderledes.

Heltepakken er et mentalt skulderklap som vi håber I vil tage godt imod; den er sammensat af sponsorater fra vores lokale Fakta og Brugs som bakker op om initiativet fordi de også har mærket hvordan Covid 19 har forandret meget hos dem.

Når heltepakken lander hos dig er der kun en ting at gøre – nyd den, og se det som et mentalt skulderklap som er velfortjent!

Hovedbestyrelsen.

Det er en stor glæde at kunne fortælle, at trods flere måneders dans med Coronaen, lykkedes i dag endelig RIFs formand og årets dommerkomité at afsløre modtageren af RIF PRISEN 2020

RIF-prisen 2020 går til LOUISE HOFSTEDT NIELSEN

Louise er den person man går til, når RIF's Venner eller for den sags skyld hvilken som helst anden afdeling skal have lavet en plakat, en grafik til Facebook eller hjemmesiden.
Hun har på meget kompetent vis løftet RIF Bladet fra et ordinært klubblad til i dag at have et professionelt layout og form. Det er et blad man læser når man får det i postkassen, og det har været stærkt medvirkende til en øget tilgang af sponsorer i RIF de seneste par år.
Louise har også på lige fod med andre bidraget med arbejdskraft til en række arrangementer i og omkring RIF, og har været med i udvalget som sidste år skabte nye fastlagte rammer for RIF Sommerfest, og er i år med i udvalget, som arbejder med den 3. udgave af Tarup-Davinde Løbet, hvor hun holder styr på opgaver og tager sig af markedsføring via SoMe.
Louise er ikke på forsiden af RIF eller den man ser i avisen, men hun er i den grad med til at løfte klubben, og i kulissen sørger hun for at mange ting kommer ud over rampen, og ikke mindst at det ser super godt ud, og at vi af omverdenen bliver opfattet som ambitiøse.
Louise er instruktør på Holdet ”Fræs for rollinger” som er Louises hjertebarn. Det er et udtalt ønske for hende, at holdet er med til at stimulerer den gode relation mellem barn og voksen via kreativitet, sang og ikke mindst en spirende introduktion til gymnastikkens verden. Louise er dygtig til at føre sjove ideer ud i virkeligheden.
Udover at være en fantastisk instruktør, så er Louise en dygtig tekstskriver og marketingmedarbejder, hvilket gang på gang er kommet gymnastikafdelingen til gavn. Louises kompetencer er en kæmpe støtte for gymnastikudvalget, og det faktum at hun altid er os behjælpelig, betyder at Louise er en meget værdifuld person for gymnastikafdelingen i RIF.
Stort tillykke med prisen som årets RIF’er 2020"