Kære brugere

Aktiviteten stiger i centeret - flere og flere vender tilbage efter nedlukningen.

Dejligt at se jer tilbage.

Overhold venligst vores retningslinier, der også forebygger mulig Coronaspredning.

På forhånd tak for jeres forståelse og medvirken.

¤ Udesko og strømpesokker er forbudt i centeret. Der SKAL skiftes til rene indesko.

¤ Åben vinduer under aktivitet a.h.t. smittespredning

¤ Aftør flader omhyggeligt - ryd op efter dig.

¤ Kun brugere med gyldigt personligt nøglekort har adgang.

¤ Under 15-årige kun adgang sammen med en voksen, myndig med gyldigt nøglekort.

Motionsudvalget.