Senioridræt 2020-2021

  

Det koster 460 kr. pr år at deltage i mandagsidræt inkl. kaffe og småkage, og deltager man i mandagsidræt, kan man inden for samme kontingent også spille krocket og/eller udendørs petanque. Spiller man alene krocket eller udendørs petanque er årskontingentet 285 kr. For indendørs petanque betales et tillæg på 80 kr. pr. år.